בית מדרש ישיבתי

מאגר שיעורים של בית מדרש ישיבתי קריות

**להאזנה בקבצים מסוג GP3 (החל מאמצע ירמיה) יש להוריד את הקובץ למחשב ולפתוח באמצעות נגן מתאים (לדוגמא: נגן מסוג VLC PLAYER). בגלישה באמצעות הטלפון הנייד הקובץ יפתח בצורה אוטומטית.

 

תחום נושא מעביר להאזנה או הורדה
תנ"ך
נחמיה פרק א הרב דוד וינר
mp3
תנ"ך


נחמיה פרק ב
הרב דוד וינר


mp3
תנ"ך נחמיה פרק ג, א'-לב'
הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ג' לב' - סוף ד' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ה הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ו הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ז הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ח הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק ט' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק י' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק יא' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק יב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך נחמיה פרק יג' הרב דוד וינר mp3תנ"ך בראשית פרק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ב' - חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ב' - חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ג' - חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ג' - חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ד - חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ד' - חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ה' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ו' - חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ו - חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ח' - חלק א' הרב דוד וינר
מקורות mp3
תנ"ך בראשית פרק ח' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק י - יא' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק יב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק טו הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק טז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק יז הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק יח' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק יט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק יט חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כ' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כא' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כא חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כב הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כב חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כד' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כד' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כה הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כה חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כו הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כו חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כז חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כז חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כח הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כט הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כט חלק ב' - היחס לגדולי האומה הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק כט' חלק ג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ל' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק ל' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לא חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לא חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לב - לג הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לד הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לה' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך מיקום קבר רחל חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך מיקום קבר רחל חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לה-לו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לז' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לח' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק לט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מ' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מא' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מא' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מד' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מה' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מח הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק מט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך בראשית פרק נ הרב דוד וינר mp3
שונות אסטרונומיה יהודית - שיעור 1 הרב אורי מזרחי mp3
שונות אסטרונומיה יהודית - שיעור 2 הרב אורי מזרחי mp3
שונות אסטרונומיה יהודית - שיעור 3 הרב אורי מזרחי mp3
שונות אסטרונומיה יהודית - שיעור 4 הרב אורי מזרחי mp3
שונות אסטרונומיה יהודית - שיעור 5 הרב אורי מזרחי mp3
תנ"ך ירמיהו - שעור מבוא הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ב' חלק א הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ב' - ג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ד' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ד' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ה חלק א הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ה חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ז חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ז חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק ט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יא' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יג' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יד' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק טו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק טז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יח' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק יט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיהו פרק כ' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כא' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כג' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כג' חלק ב' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כד' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כה' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כו' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כז' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כח' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק כט' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק ל' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק לא' חלק א' הרב דוד וינר mp3
תנ"ך ירמיה פרק לא' חלק ב' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לב' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לג' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לד' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לה' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לו' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לז' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לח' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק לט' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מ' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מא' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מב' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מג' - מד' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מה' - מו' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מז' - מח' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק מט' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק נ' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק נ' - נא' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך ירמיה פרק נב' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק א' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ב' - ג' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ג' - ד' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ה' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ו' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ז' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ח' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק ט' - י' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק יא' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק יב' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק יג' הרב דוד וינר GP3
תנ"ך יחזקאל פרק יד' הרב דוד וינר GP3

 

הרב דוד וינר