בית מדרש ישיבתי

פרטים ליצירת קשר

משרד ראשי
טלפקס: 5225861 – 03
דוא"ל: CLOAKING
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 2028 אריאל 4073503
מנהל 'בית מדרש ישיבתי'
אביב זגלמן: 3005-305 – 050
דוא“ל:  CLOAKING
גבאי בתי המדרש
טלפונים של הרכזים נמצאים במסמך המפרט את כלל הפעילות בבתי המדרש, ופרטים נוספים לפי בתי המדרש בסרגל הימני.