בית מדרש ישיבתי

מכתבו של הרב יעקב מדן

לבוגרי ישיבות ההסדר (וכל מאן דבעי), ה' עמכם וברכתו מציון!
 
הנידון: פתיחת בית מדרש לבוגרי ישיבות ההסדר במודיעין
 
ישיבות ההסדר, בעצם מהותן, לא נועדו להוות מסדרון של שנים ספורות לתלמידיהן לטעימת חוויית בית המדרש, ובתור שכאלו, ספק אם קיומן וההשקעה הציבורית הגדולה בהן- מוצדקים.
מדרך הטבע, ישיבות ההסדר גם אינן יכולות לשמש כבית מדרש לכל החיים, אך הן נועדו להורות את הדרך לתלמידיהן להמשיך את חיי בית המדרש, הם ומשפחתם, גם בהמשך דרכם .
המתבקש משני המשפטים הקודמים הוא הקמת בתי מדרש לבוגרי ישיבות ההסדר במקומות מגוריהם, בהם תהיה לבוגר הישיבה שעה קבועה, שבה הוא מביע את הקשר המתמשך והנצחי שלו עם התורה וחיי בית המדרש כחוט שדרה של תוכן חייו.
 אחרי עמל, לבטים וניסיונות של שנים מתחיל רעיון זה לקרום עור וגידים בכל הארץ בניצוחו של הרב אביב זגלמן נר"ו. בית המדרש עושה כרגע את צעדיו הראשונים. התכנים שירצפו אותו והצלחתו תלויים בדור הראשון של החלוצים שיגשימו את הרעיון, ויאמרו בריש גלי לעצמם, לבני משפחתם ולסביבתם הקרובה והרחוקה, שבכל מעשיהם, לימוד התורה ובית המדרש אינם מעשה אקראי המזדמן מידי פעם, אלא דרך חיים אפשרית לכל יהודי, אחד המרבה ואחד הממעיט.
דרך זו אינה קלה, ודיבוק החברים ואווירת בית המדרש יוכלו לחזקה, להעצימה ולתת לה את כוח התמדה לאורך זמן, כדרך שדיבוק החברים ואווירת בית הכנסת מעצימים את כוחה של התפילה.
למותר לציין שמצטרפים שאינם בוגרי ישיבות הסדר יבורכו.
בברכת התורה